Bild på Guide SkogsOla Bild på vandringsgrupp
Länk till finnskogarna

SkogsOla

Kultur - Naturguide

Allmän naturguidning:

Under en allmän naturguidning berättar jag om vilka blommor och träd vi ser, om dess användning och egenskaper. Om vilka fåglar vi hör och vilka djur vi ser spåren av och hur allt är sammanvävt i det ekologiska nätet. Oftast är det en vandring i en närliggande skog under några timmar.

Finnkultur:

Vår skogsfinska invandring för ca 350 år sedan och dess efterlämnade kultur är unik. Jag återger historien, mystiken och dess seder och bruk. Om svedjandet, rökstugorna och trolldomstron, gärna under ett besök på någon av våra Finngårdar.

Jord-skogsbrukshistoria:

Vi har brukat vår jord under nära 6000 år, skogen har alltid varit betydelsefull för oss. Jag berättar dess historia och hur brukandet och behovet växlat genom tiderna.

Vandringar:

Jag följer med på en längre vandring, en hel dag eller under flera dagar. Jag är inte bara färdledare utan berättar om natur och kultur under vår vandring. Om så önskas hjälper jag till att ordna boende, mat och transporter.